button layar2

Dit voorjaar verschijnt de tweede druk van de uit 2012 stammende Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen (WBooks, Zwolle). De tweede druk is een geactualiseerde versie.

Zo zal onder meer worden ingegaan op de resultaten van het spectaculaire onderzoek in Dalfsen, waar in 2015 meer dan 120 vlakgraven uit de tijd van de Trechterbekercultuur zijn opgegraven.

geplaatst op 5 januari 2017