button layar2

In de Nieuwe Drentse Volksalmanak 133, 2016, p. 187-220, beschrijft archeoloog dr. Leo Verhart de totstandkoming van het grootste boek in de Nederlandse archeologie, De hunebedden in Nederland (Utrecht 1925-1927) van de Groningse archeoloog dr. A.E. van Giffen.

Dat dit imposante boek - dat nog steeds niets aan waarde ingeboet heeft - er gekomen is, is niet in de laatste plaats aan uitgever A. Oosthoek te danken.

geplaatst op 30 december 2016