button layar2

In het decembernummer van 2016 van het periodiek van de Drents Prehistorische Vereniging De Spieker beschrijft amateurarcheoloog Sipke van der Zee zijn geslaagde speurtocht naar de Van Giffen-plaquette.

Het gaat hier om de miniatuurversie van de bronzen plaquette die in 1970 bij hunebed D49-Schoonoord is aangebracht. Zijn bijdrage (p. 17-19) bevat tal van wetenswaardigheden.

geplaatst op 30 december 2016