button layar2

Bij de voorbereiding van de grote Alma-Tadema-tentoonstelling in het Fries Museum werd vastgesteld dat de van oorsprong Friese schilder sir Lawrence Alma-Tadema ook een fraaie tekening heeft gemaakt van hunebed D14-Eexterhalte.

Archeoloog dr. Wijnand van der Sanden beschrijft de tekening in het tijdschrift Paleo-aktueel 27, 2016, 111-118. Hij komt tot de conclusie dat de tekening waarschijnlijk in 1871 gemaakt is. In dat geval is de vrouw die op een van de zijstenen zit, zeer waarschijnlijk Laura Theresa Epps, de tweede vrouw van de beroemde Victoriaanse schilder.

geplaatst op 30 januari 2017