button layar2

‘Hunebedden’ is de naam die gebruikt wordt voor de stenen grafkamers uit de Nieuwe Steentijd (Neolithicum) die in Noord-Nederland voorkomen, in het bijzonder in Drenthe. Ze dateren uit de middenfase van het Neolithicum (3400-2850 v.Chr.).