button layar2

nummer D11
naam Anloo-Zuid (Evertsbos)
eigennaam -
gemeente Aa en Hunze
eigenaar / beheerder Rijk / Staatsbosbeheer
lengte / breedte 9,4 m / 3,7 m
oorspronkelijk aantal zijstenen / dekstenen 10 / 5
ingangspartij heeft bestaan uit één paar poortzijstenen
steenkrans -
oriëntatie 113º
coördinaten N 53 01.814; E 006 42.456
topografische aanduiding 243.58/561.18

Bijzonderheden: de oudst bekende vermelding van een hunebed bij Anloo is die van L. Smids uit 1711. Lukis en Dryden verzamelden in 1878 vondstmateriaal van de grafkelder (thans in het British Museum). De kelderinhoud van D11 is nooit wetenschappelijk onderzocht; in 1952 vond een restauratie plaats.