button layar2

In januari 1923 legde H. Brinks uit Eext bij graafwerkzaamheden op zijn erf een met stenen beklede grafkamer bloot. In zijn enthousiasme doorgroef de vinder vervolgens de gehele grafkelder. Toen kort daarop een medewerker van het BAI zich ter plaatse op de hoogte stelde van de vondst, was er dan ook niet veel meer van over dan een groot gat en een hoop losse stenen. Een nader onderzoek leverde alleen nog maar een aantal TRB-scherven op. Dit aardewerk behoort tot verschillende horizonten. Gelet op het ontbreken van grondsporen en het geringe formaat van de aangetroffen stenen, mag worden aangenomen dat het hier om een steenkist gaat.