button layar2

Tijdens het onderzoek in 1927 van hunebed D13 legde Van Giffen tevens de overblijfselen van twee nabijgelegen en reeds lang van hun stenen beroofde grafkamers bloot. Bij het onderzoek van de standplaats van D13c werden, nadat de verstoorde keldervulling was weggenomen, de sporen zichtbaar van negen kuilen waar draagstenen hadden gestaan. Uit de configuratie van deze kuilen kan echter geen eenduidige plattegrond worden afgeleid. Wel staat vast dat D13c een klein hunebed is geweest, vermoedelijk zelfs een steenkist, met globale afmetingen van maximaal ca. 3,5 x 1,5 m. Ter plekke werd ook nog een aantal scherven van TRB aardewerk verzameld.