button layar2

nummer D14
naam Eext (Eexterhalte)
eigennaam -
gemeente Aa en Hunze
eigenaar / beheerder Provincie / Het Drentse Landschap
lengte / breedte 18 m / 4,5 m
zijstenen / dekstenen 18 / 9
ingangspartij de ingang heeft oorspronkelijk uit twee paar poortzijstenen bestaan
steenkrans van de oorspronkelijke steenkrans is nu nog maar een deel aanwezig
oriëntatie 96º 30´
coördinaten N 53 00.099; E 006 43.819
topografische aanduiding 245.18/558.03

Bijzonderheden: D14 wordt voor het eerst vermeld in 1756, door J. van Lier. Van Lier deelt onder meer mede dat omstreeks 1750 iemand een Romeinse munt zou hebben gevonden in een urn die op 30 cm diepte tegen de buitenkant van een van de kransstenen (?) was begraven. In 1871 werd het resterende deel van de dekheuvel bij een ondeskundige restauratie verwijderd. Ook werden toen talrijke vondsten gedaan, zelfs buiten de ingang. Zeven jaar later verzamelden Lukis en Dryden vondstmateriaal van D14, dat zich nu in het British Museum bevindt. In 1927 werd het hunebed onderzocht door Van Giffen en tevens gerestaureerd. Het oudste TRB-aardewerk dat hij aan het licht bracht, dateert uit horizont 3. In 1960, 1965 en 1996 vonden opnieuw restauraties plaats. Eén deksteen vertoont sporen van 'boor'gaten uit de 18e of 19e eeuw, om de steen te slopen. Het hunebed van Eexterhalte, is afgebeeld op de schoolplaat 'De Drentsche Heide', waarvoor een aquarel uit 1911 van H. Gouwe is gebruikt.