button layar2

nummer D17
naam Rolde-Noord
eigennaam 's Duvels Kut (?)
gemeente Aa en Hunze
eigenaar / beheerder Provincie / Het Drentse Landschap
lengte / breedte 13,9 m / 3,8 m
oorspronkelijk aantal zijstenen / dekstenen 16 / 8
ingangspartij er is één paar poortzijstenen aanwezig
steenkrans -
oriëntatie 105º 30´
coördinaten N 52 59.404; E 006 38.960
topografische aanduiding 239.75/556.64

Bijzonderheden: A. Schonhovius Batavus vermeldt in 1547 dat 'het hunebed' in vico Roelden (Rolde) bekend staat onder de naam 's Duvels Kut. Dit zou de eerste vermelding kunnen van de Rolder steengraven D17 en D18; welk van beiden in dat geval bedoeld is, is niet zeker. D17 is in 1706 door S. Hofstede en schultes Kymmell onderzocht. Volgens beide onderzoekers werd er bij hun onderzoek onder meer een 'blaauwe pot ... bemaalt met vergulde strepen, die van tusschen het blauw hene glinsterde een aangename vertoning gaven'gevonden. Tussen 1957 en 1965 zijn verscheidene restauraties uitgevoerd; in 1964 is vergeefs gezocht naar de extractiegaten van een steenkrans. D17 vormt een paar met D18.

 

nummer D18
naam Rolde-Zuid
eigennaam 's Duvels Kut (?)
gemeente Aa en Hunze
eigenaar / beheerder Provincie / Het Drentse Landschap
lengte / breedte 12,6 m / 3,5 m
oorspronkelijk aantal zijstenen / dekstenen 14 / 7
ingangspartij heeft oorspronkelijk bestaan uit één paar poortzijstenen
steenkrans -
oriëntatie 105º 30´
coördinaten N 52 59.377; E 006 38.950
topografische aanduiding 239.74/556.59

Bijzonderheden: zie D17 voor de eerste vermelding. D18 is niet wetenschappelijk onderzocht, maar wel is bekend dat er voor 1818 aardewerk gevonden moet zijn. Het grafmonument werd gerestaureerd in 1873, in 1931 en 1936, tussen 1957-1965 en in 1993. De zeven dekstenen liggen elk op hun draagstenen. Om dat zo te houden zijn stalen pennen (doken) in een aantal stenen geboord. In 1936 kon men niet meer vaststellen of dit monument een steenkrans heeft gehad (de poging uit 1964 leverde evenmin resultaat op). D18 is een van de meest afgebeelde hunebedden, vooral danksij de schilderachtige eik die (tot 1984) als het ware een eenheid vormde met het grafmonument. Het vormt een paar met D17.