button layar2

Dit hunebed mist de helft van zijn `dak'. Ooit hebben mensen twee van de vier grote dekstenen weggehaald om als bouwmateriaal of wegverharding te gebruiken. Ze hebben de reuzenkeien eerst in kleinere stukken gebroken door er gaten in te boren. Eén stuk van zo'n steen hebben de slopers in het hunebed achtergelaten. Je kunt nog steeds zien, waar ze de gaten hebben geboord.

D2 Westervelde hunebed 13 10 11 (6)D2 Westervelde hunebed 13 10 11 (11)

Nieuwe Drentse Volksalmanak 2012

In de uitgave van de Nieuwe Drentse Volksalmanak uit 2012 staat een artikel over een recent onderzoek bij het hunebed D2. Ga naar het artikel.