button layar2

nummer D27
naam Borger
eigennaam -
gemeente Borger-Odoorn
eigenaar / beheerder Provincie / Het Drentse Landschap
lengte / breedte 22,6 m / 4,1 m
oorspronkelijk aantal zijstenen / dekstenen 26 / 9
ingangspartij er zijn twee paar poortzijstenen aanwezig
steenkrans -
oriëntatie 104º
coördinaten N 52 55.812; E 006 47.846
topografische aanduiding 249.83/550.16

Bijzonderheden: het hunebed werd in 1685 onderzocht door Titia Brongersma die daarover in 1686 een bericht publiceerde. Van Giffen heeft in 1938 een onderzoek ingesteld naar de steenkrans, maar door erosie en diepspitten voor de aanleg van bloembedden kon hij er geen sporen meer van terugvinden. R. Westerhoff schrijft echter in 1835: 'Rondom heeft eene rij van kleinere steenen gelegen, waarvan de overgeblevene holten nog te zien zijn'. In 1937 en 1992 vonden restauraties plaats. In 2010 is grondradaronderzoek uitgevoerd, dat echter geen bruikbare informatie opleverde. D27 ligt naast het hunebedcentrum. Het is niet alleen het drukstbezochte hunebed van Nederland, het is ook het grootste hunebed en het eerste waarvan een beschrijving van het onderzoek bestaat.