button layar2

nummer D30
naam Exloo-Noord (Exlooërbos)
eigennaam -
gemeente Borger-Odoorn (was: Odoorn)
eigenaar / beheerder Rijk / Staatsbosbeheer
lengte / breedte 7,3 m / 3,4 m
oorspronkelijk aantal zijstenen / dekstenen 8 / 4
ingangspartij bestaat uit één paar poortzijstenen
steenkrans -
oriëntatie 167º
coördinaten N 52 53.492; E 006 50.740
topografische aanduiding 253.17/545.94

Bijzonderheden: D30 wordt voor de eerste keer vermeld in 1818 door R. Boelken. In 1918 werd het onderzocht door Van Giffen en in 1985 vond een nader onderzoek van het restant van de dekheuvel plaats door J.N. Lanting. Bij de opgraving van 1918 werden in de kelder de resten gevonden van ca. 80 stuks TRB-aardewerk, daterend uit de horizonten 1, 2, 3 en 4. Op een viertal plaatsen in of onder de dekheuvel trof Van Giffen TRB-aardewerk aan, vondsten die nu als rituele offers wordengeinterpreteerd. Bij het onderzoek van 1985 konden twee fasen worden herkend in de dekheuvel. De eerste heuvel heeft zeker niet alle stenen aan het oog onttrokken en hetzelfde geldt voor de ophogingsfase, die op zijn laatst uit de Vroege Bronstijd dateert (2000- 1600 v. Chr.). D30 werd gerestaureerd in 1918 en 1992. Bekladding in 2005 kon ongedaan gemaakt worden ten koste van de bijzondere mossen en kortsmossen.