button layar2

Van hunebed D32a werd in 1818 gemeld dat er toen al niet veel meer van over was dan drie grote keien. Blijkens een burgemeestersrapport is de grafkamer tussen 1854 en 1869 definitief gesloopt. Nadat het terrein in bouwland was omgezet, zijn ter plaatse nog meerdere malen vondsten verzameld. Uiteindelijk werd de standplaats in het voorjaar van 1983 door J.N. Lanting aan een onderzoek onderworpen. Dit leverde de plattegrond op van een hunebed dat uit acht paar zijstenen heeft bestaan, met een kamerlengte van ca. 12 m. In totaal werden de scherven van zo'n 165 TRB-potten geborgen. Deze kunnen worden toegewezen aan de horizonten 3 - 5.