button layar2

Getuige archieffoto's sierde de heuvel waarin dit hunebed ooit schuilging, in 1929 nog het landschap. De stenen waren toen al afgevoerd, zodat het graf oogde als een holle kies. Van de standplaats restte eind 1984, toen deze onder leiding van J.N. Lanting werd onderzocht, niet veel meer dan een gruisplek in een akker. Onder deze gruisplek kwam nog een deel van de keldervloer te voorschijn. Van de standkuilen was weinig meer over dan wat spitsporen van de slopers. Hieruit kon worden afgeleid dat het hunebed waarschijnlijk uit vier paar zijstenen heeft bestaan. De afmetingen van de kamer bedroegen ca. 5 x 1,8-2 m. Het onderzoek leverde slechts een gering aantal vondsten op.