button layar2

Tot eind 1954 waren ten zuiden van de weg Valthe-Odoorn nog twee hunebedden te bezichtigen, waaronder hunebed D33. Van dit laatste hunebed was echter niet veel meer over dan een hoop losse stenen. Dit was voor Van Giffen aanleiding de resterende stenen te verwijderen en de standplaats aan een summier onderzoek te onderwerpen. Het onderzoek leidde tot de conclusie dat ook in de ondergrond vrijwel geen sporen bewaard waren gebleven die licht zouden kunnen werpen op het oorspronkelijke uiterlijk van het hunebed. Slechts enkele stenen van de keldervloer (lengte 7-7,5 m) bleken nog op hun plaats te liggen. Het onderzoek leverde nauwelijks vondstmateriaal op. De stenen van D33 zijn naderhand gebruikt bij de reconstructie van hunebed 'De Papeloze Kerk' bij Schoonoord (D49).