button layar2

Er zijn niet veel mensen die pal naast een hunebed wonen. Hier in Midlaren, aan de Schutsweg, staan er zelfs twee, naast huisnummer 42. Ze zijn tamelijk compleet. Ze liggen precies in elkaars verlengde, wat nergens anders voorkomt. Vroeger werden ze zelfs wel als één hunebed beschouwd.

D3 4 Midlaren WijnandD3 4 Midlaren Hunebed 2 11 06 (111)

Grondsporen uit de tijd van de Trechterbekercultuur ontdekt

Bij werkzaamheden aan de boerderij zuidelijk van het hunebeddenpaar D3 en D4 werden, in 2003, door archeologen van ARC grondsporen ontdekt die uit de tijd van de Trechterbekercultuur dateren. Een van de sporen - geinterpreteerd als een offerkuil - bleek een complete kom te bevatten die op de kop was geplaatst. Hij stamt uit horizont 4, d.w.z. de periode 3200-3050 v.Chr. Ga naar het artikel.