button layar2

Aan dit hunebed is niet heel veel te zien. Er ontbreken nogal wat stenen en er is weinig structuur in te ontdekken. Maar de plaats waar het ligt, is wél bijzonder. Achter het hunebed ligt een grote, cirkelvormige laagte. Vroeger was dat een meertje of een moeras. De hunebedbouwers hebben deze plek zeker met opzet uitgezocht om hun doden te begraven.

 

 

      

 

D35 Valthe 24 08 11 (1)D35 Valthe 24 08 11 (31)