button layar2

In oktober 1992 werd pal ten noordoosten van het bestaande hunebed D39 aan de hand van een ondiepe, ovale verlaging de standplaats van een geheel vernielde grafkelder ontdekt. Geconstateerd werd dat deze komvormige depressie min of meer samenvalt met een vergraven kuil, waarvan de afmetingen 5-5,5 x 2-2,5 m bedragen. In de vergraven grond werd veel steengruis aangetroffen. Een flauw heuveltje dat de kuil grotendeels omzoomt en veel stenen bevat, kan beschouwd worden als de bijbehorende heuvel. Gezien de geringe afmetingen van de vergraven kuil en de dekheuvel moet er rekening mee worden gehouden dat het hier om een steenkist gaat. TRB-vondsten werden tijdens het verkennend onderzoek niet gedaan.