button layar2

nummer D41
naam Emmen-Noord (Odoornerweg)
eigennaam -
gemeente Emmen
eigenaar / beheerder Rijk / Staatsbosbeheer
lengte / breedte 5,9 m / 2,8 m
oorspronkelijk aantal zijstenen / dekstenen 8 / 4
ingangspartij geen
steenkrans -
oriëntatie 72º
coördinaten N 52 47.994; E 006 53.140
topografische aanduiding 256.04/535.78

Bijzonderheden: D41 is ontdekt in 1809 en nog datzelfde jaar onderzocht door J. Hofstede waarbij de dekehuvel, bij ontdekking nog geheel intact, werd afgegraven. Veel later, in 1960, werd er een onderzoek ingesteld door Van Giffen; hij stelde daarbij vast dat het hunebed nooit poortzijstenen heeft gehad. Wel werd de ingang gelokaliseerd aan de hand van een drempelsteen. In datzelfde jaar vond ook een restauratie plaats.