button layar2

Eigenlijk bestaat dit hunebed uit twee kleine hunebedden, waar een veertig meter lange krans van stenen omheen staat. Archeologen noemen het een 'langgraf''. Dit is het enige voorbeeld in Nederland; in Duitsland komen ze vaker voor. Het is één van de eerste hunebedden die wetenschappelijk zijn opgegraven. In 1913 zette de archeoloog Holwerda er de schop in. In 1960 deed zijn collega Van Giffen het nog eens over. Hij heeft toen de muurtjes van veldkeien tussen de stenen van de steenkrans laten metselen. Dat zouden archeologen nu niet meer zo doen!

 

 

      

 

D43 Emmen Langgraf 06 10 08 (2)D43 Emmen Langgraf 06 10 08 (6)