button layar2

nummer D45
naam Emmerdennen
eigennaam -
gemeente Emmen
eigenaar / beheerder Rijk / Staatsbosbeheer
lengte / breedte 18,5 m / 4,5 m
oorspronkelijk aantal zijstenen / dekstenen 20 / 9
ingangspartij deze heeft oorspronkelijk uit waarschijnlijk twee paar poortzijstenen bestaan
steenkrans deze is voor een deel door Van Giffen gereconstrueerd; bij de door hem gekozen standplaatsen mogen vraagtekens geplaatst worden
oriëntatie 77º 30´
coördinaten N 52 47.489; E 006 54.478
topografische aanduiding 257.58/534.88

Bijzonderheden: D45 wordt voor heet eerst vermeld op de Hottingerkaart (1788-1792). Het monument is ondeskundig opgeknapt in 1870 en raakte verder zwaar beschadigd door sloopwerkzaamheden rond 1885. In 1957 stelde Van Giffen een archeologisch onderzoek in, gevolgd door een restauratie. Bij Van Giffens onderzoek bleek dat de gehele keldervloer was verdwenen. Eén van de dekstenen heeft een rij 'boor'gaten. Van een der dekstenen – de grootste – gaat het verhaal dat Lodewijk Napoleon er te paard op heeft gestaan.