button layar2

Dit kleine hunebed stond er tot in de negentiende eeuw nog puntgaaf bij. Het was zelfs bedekt door een heuvel van zand, die de hunebedbouwers er overheen hadden gelegd. Een steenhandelaar heeft in 1856 de heuvel weggegraven en allerlei kleine stenen uit het hunebed weggehaald. Gelukkig heeft de burgemeester van Vries een eind gemaakt aan deze `opgraving'.

 

 

      

 

D5 Zeijen hunebed 13 10 11 (2)D5 Zeijen hunebed 13 10 11 (7)