button layar2

Het betreft hier de overblijfselen van een in 1735 met toestemming van de Staten van Drenthe volledig ontmanteld hunebed. Alleen de dekheuvel is nog goeddeels aanwezig. De resten van het hunebed werden in 1929 onderzocht door Van Giffen. Aan de hand van dit onderzoek kon worden vastgesteld dat hunebed D52a een relatief groot hunebed is geweest, met acht paar zijstenen. Aangezien er na de opgraving nog steeds grote hoeveelheden scherven en vuursteen werden verzameld (hoofdzakelijk uit de storthopen van Van Giffens onderzoek), vond in 1988 een nader onderzoek plaats onder leiding van J.N. Lanting. Dit onderzoek spitste zich toe op het zeven van de storthopen. Op deze wijze werden onder meer nog ca. 15.800 scherven verzameld. Na een kleinschalig onderzoek van de dekheuvel is deze met behulp van een hydraulische kraan gerestaureerd.