button layar2

Dit vernielde hunebed werd gelijktijdig met en onder dezelfde omstandigheden ontdekt als het nabijgelegen, eveneens ontmantelde hunebed D54b. In 1947 werd het, net als D54b, door Van Giffen onderzocht. Hierbij bleek dat D54c een vloerlengte heeft gehad van ca. 3,7 m, en naar alle waarschijnlijkheid heeft bestaan uit twee paar zijstenen. Aangezien het vondstmateriaal van D54c gedeeltelijk is samengevoegd met dat van D54b, bestaat de nodige onduidelijkheid over de precieze kelderinhoud. De plaats waar D54c heeft gestaan, is nog in het terrein zichtbaar als een ovale kuil met veel stenen, waaronder een enkele grotere veldkei.