button layar2

In 1992 werden in een kaalslag direct ten zuiden van het nog bestaande hunebed D8 door A. Klein Wassink, J.E. Musch en J. Musch de resten ontdekt van een tweetal geheel ontmantelde hunebedden. Van hunebed D8a restte slechts een onopvallende, onregelmatige verlaging, die voor een groot deel bleek samen te vallen met een vergraven kuil. Deze kuil is niet verder onderzocht. Wel zijn de afmetingen en oriƫntatie ervan bepaald. Gelet op de omvang van de kuil (11 x 6 m) moet gedacht worden aan een klein hunebed met vier of vijf paar zijstenen. De oriƫntatie van het hunebed houdt vermoedelijk verband met de ligging langs een prehistorische route. Het TRB-aardewerk dat ter plaatse werd verzameld, behoort tot de horizonten 3 en 4.