button layar2

De standplaats van dit vernielde hunebed, dat gelijktijdig met het nabijgelegen en eveneens geheel ontmantelde hunebed D8a werd ontdekt, was in het terrein herkenbaar als een flauwe, ovale verlaging met daaromheen de aanzet van een lage heuvel. Deze heuvel kan beschouwd worden als de dekheuvel. Summier onderzoek heeft uitgewezen dat de laagte grotendeels samenvalt met een vergraven kuil die veel steengruis bevat. Op de bodem van de kuil werden nog enkele keitjes van de keldervloer opgetekend. Uit de omvang van de kuil (lengte 6 m, breedte 3,5 m) kan worden opgemaakt dat het een klein hunebed moet zijn geweest, met hooguit drie paar zijstenen. Hunebed D8b bezit dezelfde oriƫntatie als D8a. Ook hier is waarschijnlijk niet alleen de ligging maar ook de oriƫntatie bepaald door de aanwezigheid van een prehistorische route. In de kuilvulling en eromheen werd, naast wat vuursteenmateriaal, ook TRB-aardewerk aangetroffen, daterend uit de horizonten 3 en 4.