button layar2

nummer D9
naam Noordlo (Annen, Zuidlaaarderweg)
eigennaam -
gemeente Aa en Hunze
eigenaar / beheerder Provincie / Het Drentse Landschap
lengte / breedte circa 7 m / circa 2,5 m
oorspronkelijk aantal zijstenen / dekstenen 8 / 4
ingangspartij oorspronkelijk bestaande uit één paar poortzijstenen
steenkrans -
oriëntatie 92º 30´
coördinaten N 53 03.685; E 006 42.924
topografische aanduiding 244.04/564.66

Bijzonderheden: de eerste vermelding van een hunebed bij Annen is die van L. Smids uit 1711. Een tekening uit 1769 laat zien dat de oostelijke helft van D9 toen al verdwenen was. Korte tijd later, in 1878, verzamelden Lukis en Dryden vondstmateriaal van dit grafmonument (nu in het British Museum). In 1952 onderzocht Van Giffen het hunebed en sloot zijn werk af met een restauratie. Bij dat onderzoek werden de scherven van minstens 101 stuks TRB-aardewerk gevonden. Het aardewerk wijst erop dat de grafkelder tijdens de horizont 3 of 4 gebouwd werd en tot in horizont 5 in gebruik bleef.