button layar2

Dit hunebed werd in 1982 bij toeval ontdekt tijdens het onderzoek van de terp Heveskesklooster. Het steengraf bevond zich in de ondergrond van de terp, afgedekt door veen en klei. De grafkelder en de zandondergrond in de directe omgeving werden in 1983 en de jaren erop onderzocht door J.N. Lanting. De opgravers troffen op de zandbodem een deels vernield hunebed aan met zeven draagstenen, omsloten door een lage heuvel waar de draagstenen bovenuit staken. Uit het onderzoek is voorts gebleken dat het hunebed maar één sluitsteen bezat, terwijl de opening zich bevond aan de andere korte zijde. Op grond hiervan kan het hunebed als een 'rechthoekige dolmen' worden gekarakteriseerd. Van de kelderinhoud - het oudste aardewerk stamt uit horizont 1 - was weinig meer over, terwijl ook het hunebed zelf beschadigd was. Deze vernielingen moeten hebben plaatsgehad vóór 2200 v.Chr., toen hier als gevolg van het stijgende grondwater veen ging groeien. In 1987 zijn de stenen verwijderd om plaats te maken voor een uitbreiding van het aangrenzende industrieterrein. In gereconstrueerde vorm kan G5 worden bezichtigd in Muzeeaquarium in Delfzijl.