button layar2

In hetzelfde jaar dat hunebed G5 werd opgegraven, werd op korte afstand daarvan ook nog een steenkist van de Trechterbekercultuur vrijgelegd. De steenkist is nooit genummerd, maar wij duiden hem hier aan als G6. De steenkist was net als het nabijgelegen hunebed deels gesloopt. Net als G5 kon G6 niet in situ blijven maar is het graf gelicht en elders gereconstrueerd. De Groningse steenkist is nu te zien in het Hunebedcentrum in Borger. G6 is net als G5 nog niet gepubliceerd.