button layar2

Nieuws

In de Nieuwe Drentse Volksalmanak 132, 2015, 39-60, beschrijft Wout Arentzen de reis van de Emder kantoorbediende Friedrich Arends door Drenthe (en Groningen).

Over de mogelijke rol van zon, maan en sterren bij de de oriëntatie  van de hunebedden van de TRB-Westgroep

In de Nieuwe Drentse Volksalmanak 132, 2015, 111-124, geeft Roel Sanders een overzicht van het onderzoek dat de afgelopen jaren gedaan is naar de relatie tussen de oriëntatie van de Nederlandse hunebedden en de bewegingen van hemellichamen als zon, maan en een aantal markante sterren.

In Paleo-aktueel 26, 2015, 13-18, beschrijft prof. emeritus W.Groenman-van Waateringe het onderzoek van een reeks pollenmonsters afkomstig uit Drentse hunebedden.

Op 5 juni 2015 wordt het boek ‘In het spoor van Lukis en Dryden – Twee Engelse oudheidkundigen tekenen Drentse hunebedden in 1887’ gepresenteerd in het Drents Museum. Voor het eerst in 137 jaar wordt de prachtige documentatie die William Collings Lukis en Henry Dryden in juli 1878 hebben vervaardigd ontsloten.

In het tijdschrift Waardeel 2013 (3) wijdt dr. Roel Sanders aandacht aan de relatie tussen de Noord-Nederlandse hunebedden en de verschillende hemellichamen. Er komt, zoals wel vaker in de archeologie, geen definitief antwoord, maar het zet wel aan tot vervolgonderzoek, bij voorkeur in een ruimer geografisch kader.

In 1878 zond de Society of Antiquaries of London Revd. William Collings Lukis, rector te Wath, en Sir Henry Dryden, Canons Ashby, Byfield, naar Drenthe om daar de hunebedden te bestuderen, in te meten en te tekenen.