button layar2

Nieuws

In Paleo-aktueel 26, 2015, 13-18, beschrijft prof. emeritus W.Groenman-van Waateringe het onderzoek van een reeks pollenmonsters afkomstig uit Drentse hunebedden.

Op 5 juni 2015 wordt het boek ‘In het spoor van Lukis en Dryden – Twee Engelse oudheidkundigen tekenen Drentse hunebedden in 1887’ gepresenteerd in het Drents Museum. Voor het eerst in 137 jaar wordt de prachtige documentatie die William Collings Lukis en Henry Dryden in juli 1878 hebben vervaardigd ontsloten.

In het tijdschrift Waardeel 2013 (3) wijdt dr. Roel Sanders aandacht aan de relatie tussen de Noord-Nederlandse hunebedden en de verschillende hemellichamen. Er komt, zoals wel vaker in de archeologie, geen definitief antwoord, maar het zet wel aan tot vervolgonderzoek, bij voorkeur in een ruimer geografisch kader.

In 1878 zond de Society of Antiquaries of London Revd. William Collings Lukis, rector te Wath, en Sir Henry Dryden, Canons Ashby, Byfield, naar Drenthe om daar de hunebedden te bestuderen, in te meten en te tekenen.

In de Nieuwe Drentse Volksalmanak van 2013, die op 12 december a.s. in Emmen gepresenteerd zal worden. schrijft dr. J.A. Bakker over twee ongesigneerde tekeningen van hunebedden. De ene tekening stamt uit 1842, beeldt een deel van hunebed D27-Borger af en kan worden toegeschreven aan Pieter Caspar Christ (1822-1888).

Slechts weinigen weten dat er ooit een 'parkontwerp' is gemaakt voor het grote hunebed van Borger, D27. Dit ontwerp, dat ook werkelijk uitgevoerd is, stamt uit circa 1903 en wordt bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag.