button layar2

Nieuws

Het oudst bekende onderzoek in een hunebed vond plaats in 1685; de Groningse dichteres Titia Brongersma liet toen één dag graven in het grote hunebed van Borger.

Archeologen van het Groninger instituut voor Archeologie hebben direct naast de hunebedden van Valthe (D36 en D37) onderzoek verricht naar de sporen van een nederzetting uit de tijd van de Trechterbekercultuur.

  ‘Vernieuwing informatievoorzieningen hunebedden’ is een samenwerkingsproject van het Recreatieschap Drenthe en de Hunebedden Beheergroep die zich sinds 2000 bezighoudt met allerlei zaken die rond hunebedden spelen.

De onlangs verschenen 129ste jaargang van de Nieuwe Drentse Volksalmanak besteedt dit keer ruimschoots aandacht aan het onderwerp hunebedden.

Archeologen van het Groninger Instituut voor Archeologie hebben direct naast de hunebedden van Valthe (D36 en D37) onderzoek verricht naar de sporen van een nederzetting uit de tijd van de Trechterbekercultuur.