button layar2

Nieuws

In de Nieuwe Drentse Volksalmanak van 2013, die op 12 december a.s. in Emmen gepresenteerd zal worden. schrijft dr. J.A. Bakker over twee ongesigneerde tekeningen van hunebedden. De ene tekening stamt uit 1842, beeldt een deel van hunebed D27-Borger af en kan worden toegeschreven aan Pieter Caspar Christ (1822-1888).

Slechts weinigen weten dat er ooit een 'parkontwerp' is gemaakt voor het grote hunebed van Borger, D27. Dit ontwerp, dat ook werkelijk uitgevoerd is, stamt uit circa 1903 en wordt bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag.

In jaargang 27 van het tijdschrift Waardeel, nr.4, 2007, p.p. 13-15 beschrijft provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden een tweetal foto's van glasnegatieven waarvan niet precies bekend is uit wiens bezit ze stammen.

Het hunebed op Heerlijkheid De Eese kwam destijds vanwege een verschuiving van de provinciegrens plotseling in Overijssel te liggen. Oude kaarten laten de situatie uit het begin van de 17de eeuw zien, toen het megalithisch graf nog op Drents grondgebied lag.

Het verhaal van het verdwenen hunebed O1 wordt beschreven in de Nieuwe Drentse Volksalmanak 2012. Gedeputeerde Munniksma neemt op 13 december het eerste exemplaar in ontvangst.

Onlangs kwamen er twee foto’s van de hunebedden van Rolde (D17 en D18) aan het licht die we mogen beschouwen als de oudste hunebedfoto’s..