button layar2

nummer D7
naam Schipborg
eigennaam -
gemeente Aa en Hunze
eigenaar / beheerder Rijk / Staatsbosbeheer
lengte / breedte 8,8 m / 3,1 m
oorspronkelijk aantal zijstenen / dekstenen 8 / 4
ingangspartij wordt gevormd door één paar poortzijstenen
steenkrans -
oriëntatie 83º 30´
coördinaten N 53 03.663; E
006.41.080
topografische aanduiding 241.98/564.58

Bijzonderheden: Het hunebed is voor het eerst vermeld op de Franse kaarten (1811-1813). In 1878 verzamelden Lukis en Dryden vondstmateriaal van dit grafmonument. Dit materiaal bevindt zich nu in het British Museum. De kelderinhoud is nooit wetenschappelijk onderzocht; in 1952 werd het hunebed gerestaureerd.