Het hunebed O2 bij Mander (OV.)

Auteur: A. Ufkes

In 1957 werden bij Mander, gem. Tubber­gen (Ov.) de restanten van het verdwenen hunebed 02 opgegraven onder leiding van C.C.W.J. Hijszeler, de toenmalige directeur van het Rijksmuseum Twente. Tijdens de opgraving bleek dat het hunebed tenminste 6 paar zijstenen moet hebben gehad en een lengte van ca. 13 meter. Er zijn geen dag­rapporten en de opgraving is niet uitge­werkt of gepubliceerd, los van enkele korte mededelingen. Het vondstmateriaal werd verpakt in al eerder gebruikte kartonnen doosjes en opgeslagen in het depot van het Twents Museum. Tijdens de bouw van een nieuwe vleugel aan het museum sprong een rioolbuis, waardoor de kelder onder water kwam te staan. Het gevolg was dat de doosjes aan elkaar plakten en etiketten onleesbaar werden. Een reconstructie van het opgravingssysteem was niet meer mo­gelijk. In 1985 werd het materiaal overge­bracht naar het Instituut voor Pre-en Pro­tohistorische Archeologie van de Universi­teit van Amsterdam. Het werd gebruikt als materiaalpracticum voor studenten. Het vuursteen werd beschreven en het aarde­werk voorgesorteerd. In 1989 kwam het materiaal naar Groningen, waar het in de afgelopen vier zomers verder werd gesor­teerd (Ufkes, 1992).

Het hele artikel is te lezen in Paleo-aktueel nr. 4 (1992) https://ugp.rug.nl/Paleo-aktueel/article/view/36734/34213

De heuvel waar het hunebed heeft gelegen en de omgeving

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

lees meer

Hunebed op De Eese

Het hunebed op Heerlijkheid De Eese kwam destijds vanwege een verschuiving van de provinciegrens plotseling in Overijssel te liggen. Oude kaarten laten...

Twee unieke glasnegatieven

In jaargang 27 van het tijdschrift Waardeel, nr.4, 2007, p.p. 13-15 beschrijft provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden een tweetal foto's van...

Reuzenstenen op de es, de hunebedden van Rolde

Auteur: Wijnand van der Sanden Reuzenstenen op de es - de hunebedden van Rolde gaat over de beide hunebedden...

Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen

Auteur: Wijnand van der Sanden De gids geeft in beknopte vorm een compleet overzicht van alle nog bestaande hunebedden...

300 jaar beleid ter bescherming van de hunebedden

Duizenden jaren lang hebben de hunebedden in het Noord-Nederlandse landschap gestaan. Er werd in vroegere tijden niet al te veel aandacht aan...