ZOEKEN NAAR TRB-BOEREN IN DE MARKE VAN YDE (DR.)

Auteur: Astrid Kloosterman

Het zwaartepunt van de Trechterbeker(TRB)-be­woning in Noord-Nederland ligt op de pleistocene zandgronden, met name op de Hondsrug. Aanwij­zingen voor TRB-bewoning ten westen van de Hondsrug zijn minder talrijk, maar ontbreken ze­ker niet. De vraag die ten grondslag lag aan het onderzoek voor mijn afstudeerscriptie (Klooster­man, 2000) was of TRB-bewoning en/of land­bouw ook in de marke van Yde heeft plaatsgevon­den, dan wel mogelijk is geweest. De huidig oud­ste archeologische aanwijzingen voor een neder­zetting bij Yde zijn pas uit de ijzertijd afkomstig. Toch zijn er een aantal redenen om naar aanwij­zingen voor TRB-activiteit bij Yde op zoek te gaan. Ten eerste zijn op slechts enkele kilometers afstand van Yde TRB-bewoningsresten aangetrof­f n. Ten tweede lijkt het landschap mogelijkheden te hebben geboden voor bewoning en landbouw. Ten derde is het onderzoeksgebied tot op heden weinig intensief onderzocht, en ten vierde bestaat er een gerucht van een verdwenen hunebed van Yde. Palynologie kreeg bij dit onderzoek de meeste aandacht. Daarnaast zijn bodemkundige, landschappelijke , geologische en fysisch-geogra­fische kenmerken van het terrein bekeken, evenals dearcheologie. Te vens zijn 14C-dateringen ver­richt op delen van de voor he t stuifmeelonderzoek ge bruikte boormonsters.

Het volledige artikel is te lezen in Paleo-aktueel nr. 12 (2000) https://ugp.rug.nl/Paleo-aktueel/article/view/36477/33926

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

lees meer

VROEG TRB-AARDEWERK UIT HUNEBED D6A BIJ TINAARLO (DR.)

Auteur: A.L. Brindley en A.D. Neves Espinha In de zomer van 1927 werden de resten van een vernield hunebed ontdekt tijdens ontginnings­werkzaamheden ten ZO van...

Mythische stenen – deel 1. Nederland.

Verspreid over heel Europa liggen grote stenen gerangschikt tot geordende monumenten. Vaak verborgen voor de onwetende reiziger, nog vaker verminkt door vandalen uit het...

HET HUNEBED D9 TE NOORDLO (DR.)

Auteur: D.J. de Groot In 1952 vonden de opgraving en de restauratie van het hunebed D9 van Noordlo te Annen, gemeente Anlo. Nadat et...

Hunebed D45 weer hersteld

Archeologen van het Groninger instituut voor Archeologie hebben direct naast de hunebedden van Valthe (D36 en D37) onderzoek verricht naar de sporen van een...

Ode aan het hunebed

“Het is niet zo van Drenten om trots te zijn op hun eigen landschap. Drentse bescheidenheid, u kent dat vast wel. Helemaal fout! Ik...