ZOEKEN NAAR TRB-BOEREN IN DE MARKE VAN YDE (DR.)

Auteur: Astrid Kloosterman

Het zwaartepunt van de Trechterbeker(TRB)-be­woning in Noord-Nederland ligt op de pleistocene zandgronden, met name op de Hondsrug. Aanwij­zingen voor TRB-bewoning ten westen van de Hondsrug zijn minder talrijk, maar ontbreken ze­ker niet. De vraag die ten grondslag lag aan het onderzoek voor mijn afstudeerscriptie (Klooster­man, 2000) was of TRB-bewoning en/of land­bouw ook in de marke van Yde heeft plaatsgevon­den, dan wel mogelijk is geweest. De huidig oud­ste archeologische aanwijzingen voor een neder­zetting bij Yde zijn pas uit de ijzertijd afkomstig. Toch zijn er een aantal redenen om naar aanwij­zingen voor TRB-activiteit bij Yde op zoek te gaan. Ten eerste zijn op slechts enkele kilometers afstand van Yde TRB-bewoningsresten aangetrof­f n. Ten tweede lijkt het landschap mogelijkheden te hebben geboden voor bewoning en landbouw. Ten derde is het onderzoeksgebied tot op heden weinig intensief onderzocht, en ten vierde bestaat er een gerucht van een verdwenen hunebed van Yde. Palynologie kreeg bij dit onderzoek de meeste aandacht. Daarnaast zijn bodemkundige, landschappelijke , geologische en fysisch-geogra­fische kenmerken van het terrein bekeken, evenals dearcheologie. Te vens zijn 14C-dateringen ver­richt op delen van de voor he t stuifmeelonderzoek ge bruikte boormonsters.

Het volledige artikel is te lezen in Paleo-aktueel nr. 12 (2000) https://ugp.rug.nl/Paleo-aktueel/article/view/36477/33926

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

lees meer

Een paleis voor de doden

Herman Clerinx beschrijft de beschavingen die zo’n vijfduizend jaar geleden hunebedden en dolmens bouwden en menhirs rechtop zetten. Ze plaatsten die monumenten...

Hunebed D6 in Tynaarlo (Dr.): méér dan een berg grijze stenen?

Auteurs: Annelou van Gijn, Joris Geuverink, Jeanet Wiersma, Wouter Verschoof De hunebedden zijn een van de bekendste archeologische grafmonumenten...

ZOEKEN NAAR TRB-BOEREN IN DE MARKE VAN YDE (DR.)

Auteur: Astrid Kloosterman Het zwaartepunt van de Trechterbeker(TRB)-be­woning in Noord-Nederland ligt op de pleistocene zandgronden, met name op de...

Friedrich Arends’ reis door Drenthe in 1819

In de Nieuwe Drentse Volksalmanak 132, 2015, 39-60, beschrijft Wout Arentzen de reis van de Emder kantoorbediende Friedrich Arends door Drenthe (en...

Hunebedden, Monumenten van een Steentijdcultuur

Hunebedden, Monumenten van een Steentijdcultuur is de titel van een in 1999 verschenen boek over hunebedden. Het boek was al snel uitverkocht, maar...