Locatiekeuze van de Trechterbekercultuur op kaartblad 17 (Dr.)

Auteur: Joke Oosterhuis

In Paleo-aktueel nr.16 (2004) is een onderzoek gepublicieerd waarin de locatiekeuze van de Trechterbekercultuur bestudeerd wordt op kaart-blad 17 in Drenthe. De voornaamste vragen waren: Op welke geologische, bodemkundige en geomorfologische eenheden liggen de ver-schillende categorieën Trechterbeker-waarne-mingen? Is de relatie van de sites tot de bo-demkundige en geologische eenheden sterker of zwakker dan die tot de geomorfologische eenheden? Bestaat ook hier de voorkeur voor het wonen op de grens tussen verschillende landschappelijke eenheden? Ten slotte, kun-nen waarnemingen waarvan de vondstcate-gorie onbekend was, op grond van hun ligging in het landschap alsnog in een categorie wor-den ingedeeld? Dit onderzoek borduurt voort op eerder door Bakker uitgevoerd onderzoek (Bakker, 1982). Het gebruik van een GIS (Geo-grafisch Informatie Systeem) maakt het moge-lijk om zijn conclusies, bereikt met behulp van atlasbladen en transparante vellen met vind-plaatsen, getalsmatig te toetsen. U kunt het hele artikel in de Paleo-aktueel nr. 16 (2004) lezen op https://ugp.rug.nl/Paleo-aktueel/article/view/36390/33842

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

lees meer

Het hunebed O2 bij Mander (OV.)

Auteur: A. Ufkes In 1957 werden bij Mander, gem. Tubber­gen (Ov.) de restanten van het verdwenen hunebed 02 opgegraven...

Alle Duitse hunebedden worden in kaart gebracht

Een jaar of tien geleden begon Willem Donker uit Heerenveen met zijn passie voor hunebedden. Al snel had hij alle Nederlandse hunebedden...

In het spoor van Lukis en Dryden

Op 5 juni 2015 is het boek ‘In het spoor van Lukis en Dryden – Twee Engelse oudheidkundigen tekenen Drentse hunebedden in...

VROEG TRB-AARDEWERK UIT HUNEBED D6A BIJ TINAARLO (DR.)

Auteur: A.L. Brindley en A.D. Neves Espinha In de zomer van 1927 werden de resten van een vernield hunebed...

In het spoor van Lukis en Dryden

Rond 1870 waren de meeste hunebedden in Drenthe in het bezit van de rijks- en provinciale overheid gekomen. Ter gelegenheid daarvan werden...