Locatiekeuze van de Trechterbekercultuur op kaartblad 17 (Dr.)

Auteur: Joke Oosterhuis

In Paleo-aktueel nr.16 (2004) is een onderzoek gepublicieerd waarin de locatiekeuze van de Trechterbekercultuur bestudeerd wordt op kaart-blad 17 in Drenthe. De voornaamste vragen waren: Op welke geologische, bodemkundige en geomorfologische eenheden liggen de ver-schillende categorieën Trechterbeker-waarne-mingen? Is de relatie van de sites tot de bo-demkundige en geologische eenheden sterker of zwakker dan die tot de geomorfologische eenheden? Bestaat ook hier de voorkeur voor het wonen op de grens tussen verschillende landschappelijke eenheden? Ten slotte, kun-nen waarnemingen waarvan de vondstcate-gorie onbekend was, op grond van hun ligging in het landschap alsnog in een categorie wor-den ingedeeld? Dit onderzoek borduurt voort op eerder door Bakker uitgevoerd onderzoek (Bakker, 1982). Het gebruik van een GIS (Geo-grafisch Informatie Systeem) maakt het moge-lijk om zijn conclusies, bereikt met behulp van atlasbladen en transparante vellen met vind-plaatsen, getalsmatig te toetsen. U kunt het hele artikel in de Paleo-aktueel nr. 16 (2004) lezen op https://ugp.rug.nl/Paleo-aktueel/article/view/36390/33842

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

lees meer

Hunebed op De Eese

Het hunebed op Heerlijkheid De Eese kwam destijds vanwege een verschuiving van de provinciegrens plotseling in Overijssel te liggen. Oude kaarten laten...

Megalithic Research in the Netherlands, 1547-1911

Auteur: Jan Albert Bakker The impressive megalithic tombs in the northeastern Netherlands are called ‘hunebedden’, meaning ‘Giants’ graves’. These...

Van offer tot opgraving: meer informatie over hunebed D42-Westenesch-Noord (gemeente Emmen)

Auteur: Nynke Delsman Veel was er tot voor kort niet te vertellen over hunebed D42-Westenesch-Noord. Een bron-zen mes op...

Alle Duitse hunebedden worden in kaart gebracht

Een jaar of tien geleden begon Willem Donker uit Heerenveen met zijn passie voor hunebedden. Al snel had hij alle Nederlandse hunebedden...

The TRB West Group – Studies in the Chronology and Geography of the Makers...

Auteur: Jan Albert Bakker In 1979 the by now classic work on the pottery of the TRB West group...