Locatiekeuze van de Trechterbekercultuur op kaartblad 17 (Dr.)

Auteur: Joke Oosterhuis

In Paleo-aktueel nr.16 (2004) is een onderzoek gepublicieerd waarin de locatiekeuze van de Trechterbekercultuur bestudeerd wordt op kaart-blad 17 in Drenthe. De voornaamste vragen waren: Op welke geologische, bodemkundige en geomorfologische eenheden liggen de ver-schillende categorieën Trechterbeker-waarne-mingen? Is de relatie van de sites tot de bo-demkundige en geologische eenheden sterker of zwakker dan die tot de geomorfologische eenheden? Bestaat ook hier de voorkeur voor het wonen op de grens tussen verschillende landschappelijke eenheden? Ten slotte, kun-nen waarnemingen waarvan de vondstcate-gorie onbekend was, op grond van hun ligging in het landschap alsnog in een categorie wor-den ingedeeld? Dit onderzoek borduurt voort op eerder door Bakker uitgevoerd onderzoek (Bakker, 1982). Het gebruik van een GIS (Geo-grafisch Informatie Systeem) maakt het moge-lijk om zijn conclusies, bereikt met behulp van atlasbladen en transparante vellen met vind-plaatsen, getalsmatig te toetsen. U kunt het hele artikel in de Paleo-aktueel nr. 16 (2004) lezen op https://ugp.rug.nl/Paleo-aktueel/article/view/36390/33842

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

lees meer