Neolithische vindplaatsen op de keileemrug Noordhorn-Zuidhorn (Gr.)

Auteurs: M.Niekus, O.de Graaf, L.Johansen, J.Krist, D.Stapert, P.Vos

Een van de meest markante landschapselementen in het Westerkwartier is de keileemrug van Noordhorn-Zuidhorn. Dit hooggelegen deel van een uitloper van het Drents Plateau is gevormd tijdens de Saale-ijstijd, ongeveer 150.000 jaar geleden. De hoge rug in een over-wegend laag landschap zal grote aantrekkingskracht op de prehistorische mens hebben uit-geoefend, zoals blijkt uit de duizenden vuurstenen artefacten die sinds het einde van de jaren ’70 van de vorige eeuw op de keileem-rug zijn verzameld. Rond 1980 ontdekte de tweede auteur samen met amateur-archeoloog E. Ameling (Stedum) een omvangrijke vuursteenvindplaats op het noordelijke deel van de keileemrug. De vondst van zwaar verweerde artefacten leidde in 1983 tot een proefopgraving vanuit het Biologisch- Archaeologisch Instituut (BAI). Hoewel in eerste instantie werd gedacht aan een middenpaleolithische ouderdom bleek het bij bestudering van de artefacten in relatie tot de geologische situatie(erosieve zone) te gaan om materiaal uit de periode Neolithicum-bronstijd. Afgezien vaneen korte notitie van Stapert in Clingeborg (1986) is tot op heden niets over Noordhorn gepubliceerd. In dit artikel besteden we aan-dacht aan de vondsten van De Graaf en Ameling, en aan de geologische context.

Het volledige artikel is te lezen in Paleo-actueel/2009: https://ugp.rug.nl/Paleo-aktueel/article/view/36265/33727

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

lees meer

Locatiekeuze van de Trechterbekercultuur op kaartblad 17 (Dr.)

Auteur: Joke Oosterhuis In Paleo-aktueel nr.16 (2004) is een onderzoek gepublicieerd waarin de locatiekeuze van de Trechterbekercultuur bestudeerd wordt...

Het hunebed O2 bij Mander (OV.)

Auteur: A. Ufkes In 1957 werden bij Mander, gem. Tubber­gen (Ov.) de restanten van het verdwenen hunebed 02 opgegraven...

“Van Giffen 2.0: een voorstel voor een nieuwe atlas van de Nederlandse hunebedden”

Aan het einde van de 19de eeuw was Lucas Oldenhuis Gratama één van de eerste oudheidkundigen die zich bekommerde om het archeologisch...

In het spoor van Lukis en Dryden

Rond 1870 waren de meeste hunebedden in Drenthe in het bezit van de rijks- en provinciale overheid gekomen. Ter gelegenheid daarvan werden...

Mossen op hunebedden

Auteurs Hans Colpa en Ben van Zanten* Wie er oog voor heeft, zal ontdekken dat hunebedden aantrekkelijke plekken zijn...