Neolithische vindplaatsen op de keileemrug Noordhorn-Zuidhorn (Gr.)

Auteurs: M.Niekus, O.de Graaf, L.Johansen, J.Krist, D.Stapert, P.Vos

Een van de meest markante landschapselementen in het Westerkwartier is de keileemrug van Noordhorn-Zuidhorn. Dit hooggelegen deel van een uitloper van het Drents Plateau is gevormd tijdens de Saale-ijstijd, ongeveer 150.000 jaar geleden. De hoge rug in een over-wegend laag landschap zal grote aantrekkingskracht op de prehistorische mens hebben uit-geoefend, zoals blijkt uit de duizenden vuurstenen artefacten die sinds het einde van de jaren ’70 van de vorige eeuw op de keileem-rug zijn verzameld. Rond 1980 ontdekte de tweede auteur samen met amateur-archeoloog E. Ameling (Stedum) een omvangrijke vuursteenvindplaats op het noordelijke deel van de keileemrug. De vondst van zwaar verweerde artefacten leidde in 1983 tot een proefopgraving vanuit het Biologisch- Archaeologisch Instituut (BAI). Hoewel in eerste instantie werd gedacht aan een middenpaleolithische ouderdom bleek het bij bestudering van de artefacten in relatie tot de geologische situatie(erosieve zone) te gaan om materiaal uit de periode Neolithicum-bronstijd. Afgezien vaneen korte notitie van Stapert in Clingeborg (1986) is tot op heden niets over Noordhorn gepubliceerd. In dit artikel besteden we aan-dacht aan de vondsten van De Graaf en Ameling, en aan de geologische context.

Het volledige artikel is te lezen in Paleo-actueel/2009: https://ugp.rug.nl/Paleo-aktueel/article/view/36265/33727

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

lees meer

Plattegronden uit de Van Giffen Atlas ingescand

De DPV (Drents Prehistorische Vereniging) heeft samen met het GIA (Groningen Institute of Archaeology) de plattegronden van alle hunebedden uit de Van...

Locatiekeuze van de Trechterbekercultuur op kaartblad 17 (Dr.)

Auteur: Joke Oosterhuis In Paleo-aktueel nr.16 (2004) is een onderzoek gepublicieerd waarin de locatiekeuze van de Trechterbekercultuur bestudeerd wordt...

Hunebedden inspireren

Tekenaar Arie Goedhart ziet in de wereld om hem heen voortdurend onderwerpen voor zijn tekeningen. Op zijn tochten door de Drentsenatuur kwam...

VROEG TRB-AARDEWERK UIT HUNEBED D6A BIJ TINAARLO (DR.)

Auteur: A.L. Brindley en A.D. Neves Espinha In de zomer van 1927 werden de resten van een vernield hunebed...

Meer aardewerk uit D6a Tinaarlo(Dr.)

Auteur: AL. Brindley Tijdens de zeven maanden die verliepen tussen de toevallige ontdekking bij ontginningswerkzaam­heden in augustus 1927 en...