Neolithische vindplaatsen op de keileemrug Noordhorn-Zuidhorn (Gr.)

Auteurs: M.Niekus, O.de Graaf, L.Johansen, J.Krist, D.Stapert, P.Vos

Een van de meest markante landschapselementen in het Westerkwartier is de keileemrug van Noordhorn-Zuidhorn. Dit hooggelegen deel van een uitloper van het Drents Plateau is gevormd tijdens de Saale-ijstijd, ongeveer 150.000 jaar geleden. De hoge rug in een over-wegend laag landschap zal grote aantrekkingskracht op de prehistorische mens hebben uit-geoefend, zoals blijkt uit de duizenden vuurstenen artefacten die sinds het einde van de jaren ’70 van de vorige eeuw op de keileem-rug zijn verzameld. Rond 1980 ontdekte de tweede auteur samen met amateur-archeoloog E. Ameling (Stedum) een omvangrijke vuursteenvindplaats op het noordelijke deel van de keileemrug. De vondst van zwaar verweerde artefacten leidde in 1983 tot een proefopgraving vanuit het Biologisch- Archaeologisch Instituut (BAI). Hoewel in eerste instantie werd gedacht aan een middenpaleolithische ouderdom bleek het bij bestudering van de artefacten in relatie tot de geologische situatie(erosieve zone) te gaan om materiaal uit de periode Neolithicum-bronstijd. Afgezien vaneen korte notitie van Stapert in Clingeborg (1986) is tot op heden niets over Noordhorn gepubliceerd. In dit artikel besteden we aan-dacht aan de vondsten van De Graaf en Ameling, en aan de geologische context.

Het volledige artikel is te lezen in Paleo-actueel/2009: https://ugp.rug.nl/Paleo-aktueel/article/view/36265/33727

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

lees meer