Jagen, wonen en begraven op de flank van de Hondsrug (Gr.)

Auteurs: R.L. Fens, J.Y. Huis in ’t Veld, J.P. Mendelts, M.J.L.TH. Niekus & A. Ufkes

Het martiniziekenhuis aan de Van Ketwich Verschuurlaan is verhuisd naar een nieuwe locatie. Volgens het nieuwe bestemmingsplan zal in de komende jaren op het terrein van het voormalige Diakonessenhuis de nieuwe woonwijk Helpermaar verrijzen. Voorafgaand aan de bouw is in de periode 2006-2008 het zuidelijke deel van het terrein archeologisch onderzocht. het opgravingsterrein ligt op de westelijke flank van de Hondsrug (fig. 1). Hier wordt de ondergrond gevormd door dekzand, dat in oostelijke richting uitwigt op het keileem van de Hondsrug. Naar het westen toe daalt het dekzand relatief scherp richting het dal van de Drentse Aa. Een aan de zuidwestkant van het onderzoeksgebied gelegen dekzandrug vormde een relatief hoog gelegen uitloper in de laagte van het beekdal. De verschillende opgravingen hebben een schat aan gegevens opgeleverd. een mesolithische a-spits en twee laat-mesolithische trapezia zijn de oudste artefacten die op het onderzoeksterrein zijn gevonden. Een kampement van deze jager-verzamelaars is niet aangetroffen. Uit de periode Laat-neolithicum tot en met de midden-Bronstijd dateren twee spitsen met oppervlakteretouche en twee halffabrikaten van dergelijke spitsen. Sporen uit de IJzertijd bestaan onder meer uit boerderijplattegronden, spiekers, waterputten en ploegsporen. In dit artikel gaan we vooral in op een nederzetting van de trechterbekercultuur en een graf van de enkelgrafcultuur. Zowel de nederzetting als het graf bevinden zich op de genoemde dekzandrug.

Het volledige artikel staat in Paleo-aktueel Nr 21 (2010) en is te lezen op https://ugp.rug.nl/Paleo-aktueel/article/view/36244/33701

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

lees meer

Van offer tot opgraving: meer informatie over hunebed D42-Westenesch-Noord (gemeente Emmen)

Auteur: Nynke Delsman Veel was er tot voor kort niet te vertellen over hunebed D42-Westenesch-Noord. Een bron-zen mes op...

Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen

Auteur: Wijnand van der Sanden De gids geeft in beknopte vorm een compleet overzicht van alle nog bestaande hunebedden...

Plattegronden uit de Van Giffen Atlas ingescand

De DPV (Drents Prehistorische Vereniging) heeft samen met het GIA (Groningen Institute of Archaeology) de plattegronden van alle hunebedden uit de Van...

Een hunebed in een park

Slechts weinigen weten dat er ooit een 'parkontwerp' is gemaakt voor het grote hunebed van Borger, D27. Dit ontwerp, dat ook werkelijk...

Friedrich Arends’ reis door Drenthe in 1819

In de Nieuwe Drentse Volksalmanak 132, 2015, 39-60, beschrijft Wout Arentzen de reis van de Emder kantoorbediende Friedrich Arends door Drenthe (en...