Jagen, wonen en begraven op de flank van de Hondsrug (Gr.)

Auteurs: R.L. Fens, J.Y. Huis in ’t Veld, J.P. Mendelts, M.J.L.TH. Niekus & A. Ufkes

Het martiniziekenhuis aan de Van Ketwich Verschuurlaan is verhuisd naar een nieuwe locatie. Volgens het nieuwe bestemmingsplan zal in de komende jaren op het terrein van het voormalige Diakonessenhuis de nieuwe woonwijk Helpermaar verrijzen. Voorafgaand aan de bouw is in de periode 2006-2008 het zuidelijke deel van het terrein archeologisch onderzocht. het opgravingsterrein ligt op de westelijke flank van de Hondsrug (fig. 1). Hier wordt de ondergrond gevormd door dekzand, dat in oostelijke richting uitwigt op het keileem van de Hondsrug. Naar het westen toe daalt het dekzand relatief scherp richting het dal van de Drentse Aa. Een aan de zuidwestkant van het onderzoeksgebied gelegen dekzandrug vormde een relatief hoog gelegen uitloper in de laagte van het beekdal. De verschillende opgravingen hebben een schat aan gegevens opgeleverd. een mesolithische a-spits en twee laat-mesolithische trapezia zijn de oudste artefacten die op het onderzoeksterrein zijn gevonden. Een kampement van deze jager-verzamelaars is niet aangetroffen. Uit de periode Laat-neolithicum tot en met de midden-Bronstijd dateren twee spitsen met oppervlakteretouche en twee halffabrikaten van dergelijke spitsen. Sporen uit de IJzertijd bestaan onder meer uit boerderijplattegronden, spiekers, waterputten en ploegsporen. In dit artikel gaan we vooral in op een nederzetting van de trechterbekercultuur en een graf van de enkelgrafcultuur. Zowel de nederzetting als het graf bevinden zich op de genoemde dekzandrug.

Het volledige artikel staat in Paleo-aktueel Nr 21 (2010) en is te lezen op https://ugp.rug.nl/Paleo-aktueel/article/view/36244/33701

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

lees meer

Hunebed op De Eese

Het hunebed op Heerlijkheid De Eese kwam destijds vanwege een verschuiving van de provinciegrens plotseling in Overijssel te liggen. Oude kaarten laten...

De serie Mythische Stenen

Hendrik Gommers heeft zijn passie voor hunebedden omgezet in een reeks boeken over hunebedden in West Europa. Er zijn intussen 12 delen...

Koninklijk bezoek aan het hunebed (D27) bij Borger

Auteur: Bertus Liewes Op 27 mei 2005 kwam prinses Margriet het hunebed met een bezoek vereren. Dit deed ze...

HET HUNEBED D9 TE NOORDLO (DR.)

Auteur: D.J. de Groot In 1952 vonden de opgraving en de restauratie van het hunebed D9 van Noordlo te...

W.J. de Wilde

Auteur Wout Arentzen W.J. de Wilde is waarschijnlijk de raadselachtigste figuur in de geschiedenis van de Nederlandse prehistorische archeologie....