Hunebed D6 in Tynaarlo (Dr.): méér dan een berg grijze stenen?

Auteurs: Annelou van Gijn, Joris Geuverink, Jeanet Wiersma, Wouter Verschoof

De hunebedden zijn een van de bekendste archeologische grafmonumenten van Nederland en zijn gebouwd in de vroegere fase van de Neolithische Trechterbekercultuur, tussen ca. 3400 en 3200 v.Chr. Ook elders in Europa zijn tijdens het Neolithicum grafkelders en ande-re monumenten van grote stenen gebouwd, meestal aangeduid met de term megalieten. Onderzoek naar de Nederlandse hunebedden is voornamelijk gericht op de morfologische kenmerken, de mogelijke bouwwijze, het grafritueel en de locatiekeuze. Minder aan-dacht was er voor de materiaalkeuze en voor de fysieke kenmerken van de gebruikte zwerf-stenen, zoals kleur en textuur. In het kader van de RMA-cursus Material Culture Studies is in juni 2010 een beperkt veldwerkproject uitgevoerd om een hunebed vanuit een meer ‘fenomenologisch’ oogpunt te bestuderen, waarbij juist aspecten als steensoort, kleur en textuur centraal stonden en een 3D-scan van de binnenruimte werd gemaakt.

Deze publicatie is te lezen in Paleo-aktueel/2011: https://ugp.rug.nl/Paleo-aktueel/article/view/36230/33688

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

lees meer

Geschiedenis van Drenthe. Een archeologisch perspectief.

Auteur: Wijnand van der Sanden Drenthe kent een lange bewoningsgeschiedenis. De oudste sporen van menselijke aanwezigheid gaan zeker 50.000 jaar terug, misschien wel meer dan...

Plattegronden uit de Van Giffen Atlas ingescand

De DPV (Drents Prehistorische Vereniging) heeft samen met het GIA (Groningen Institute of Archaeology) de plattegronden van alle hunebedden uit de Van Giffen Atlas...

Druids Playground

De bekende Amsterdamse fotograaf Erik Hijweege reist de hele wereld over om foto's te maken en te exposeren. Zijn werk hangt onder andere in...

Oudste hunebedfoto’s ontdekt

Onlangs kwamen er twee foto’s van de hunebedden van Rolde (D17 en D18) aan het licht die we mogen beschouwen als de oudste hunebedfoto’s.. De...

De verbeelding van de prehistorie 2. Postzegels als spiegels van maatschappelijke ontwikkelingen

Auteur Daan Raemaekers De prehistorie is een periode waarover de archeologie­ per­ definitie­ de­ enige­ informa-tiebron is. Dat wil niet zeggen dat het grote publiek...