Hunebed D45 weer hersteld

Archeologen van het Groninger instituut voor Archeologie hebben direct naast de hunebedden van Valthe (D36 en D37) onderzoek verricht naar de sporen van een nederzetting uit de tijd van de Trechterbekercultuur.

In de zomer van 2011 brak de grootste deksteen van het hunebed in de Emmerdennen (D45) in tweeën door een opzettelijk aangestoken vuur. De reparatie had heel wat voeten in de aarde en kreeg daardoor landelijke media-aandacht. Herstel ter plekke bleek namelijk niet mogelijk, de steen moest met een dieplader worden overgebracht naar een werkplaats waar de beide delen weer veilig aan elkaar konden worden bevestigd. De restauratie van de meer dan negen ton wegende steen vond plaats in Tienhoven, bij steenhouwerij Zederik. De beide delen werden op een hellingbaan geplaatst, eerst koud gepast en vervolgens verlijmd; daarna werden er vier gaten vanuit een van de korte zijden geboord die tot ver in de steen reikten. Hierin werden drie meter lange roestvrijstalen pennen met een diameter van 3 cm aangebracht om de delen veilig aan elkaar te verankeren. De staven zijn aangegoten met een (niet-uitzettende) epoxyhars. De steen is vervolgens weer onder grote belangstelling in januari 2012 met behulp van een kraan op zijn plaats gelegd. Hij is nu weer toekomstbestendig.

lees meer

Pentekeningen van Arie Goedhart toegevoegd aan website

Arie Goedhart is een kunstenaar uit Hoogeveen met een grote passie voor het Drentse landschap en hunebedden. Twee jaar is hij bezig...

5000 jaar oude vondsten bieden nieuw zicht op Trechterbekercultuur

Door Olav Reijers Archeologen hebben in 2015 in Dalfsen een compleet grafveld uit de Steentijd ontdekt, het grootste van...

Ode aan het hunebed

“Het is niet zo van Drenten om trots te zijn op hun eigen landschap. Drentse bescheidenheid, u kent dat vast wel. Helemaal...

Neolithische vindplaatsen op de keileemrug Noordhorn-Zuidhorn (Gr.)

Auteurs: M.Niekus, O.de Graaf, L.Johansen, J.Krist, D.Stapert, P.Vos Een van de meest markante landschapselementen in het Westerkwartier is de...

“Van Giffen 2.0: een voorstel voor een nieuwe atlas van de Nederlandse hunebedden”

Aan het einde van de 19de eeuw was Lucas Oldenhuis Gratama één van de eerste oudheidkundigen die zich bekommerde om het archeologisch...