De Nieuwe Drentse Volksalmanak 2012 en de hunebedden

De onlangs verschenen 129ste jaargang van de Nieuwe Drentse Volksalmanak besteedt dit keer ruimschoots aandacht aan het onderwerp hunebedden.

Zo schrijft Harry Bouwman over hoe door een grenscorrectie een hunebed uit Drenthe verdween en nu in Overijssel ligt. Met dit hunebed is het overigens niet goed afgelopen. O1 hoort helaas tot de groep van ‘verdwenen hunebedden’. Ga naar het artikel.

Lukas Hoven, Wijnand van der Sanden en Ernst Taayke bespreken de resultaten van een archeologische begeleiding van de herinrichting van het terrein waarop het hunebed van Westervelde (D2) ligt. Verrassend is de conclusie dat er in de 5de eeuw v.Chr., in de IJzertijd, vlak bij het megalithisch monument gewoond werd. Ga naar het artikel.

Jan Albert Bakker ten slotte gaat in op de aquarellen die de Alkmaarse kunstenaar George ten Berge in 1856 maakte van hunebedden bij Schoonoord, Noord-Sleen en Rolde. Alle afbeeldingen zijn in kleur afgebeeld. Een van de aquarellen is ter gelegenheid van het verschijnen van dit artikel door de auteur overgedragen aan de collectie van het Drents Museum. Ga naar het artikel.

geplaatst op 13 januari 2013

lees meer

Reuzenstenen op de es, de hunebedden van Rolde

Auteur: Wijnand van der Sanden Reuzenstenen op de es - de hunebedden van Rolde gaat over de beide hunebedden...

Hunebedden

Auteur: Maarten Westmaas In het boek Hunebedden treedt Maarten Westmaas in de voetsporen van onze voorouders, de hunebedbouwers. Als...

Een paleis voor de doden

Herman Clerinx beschrijft de beschavingen die zo’n vijfduizend jaar geleden hunebedden en dolmens bouwden en menhirs rechtop zetten. Ze plaatsten die monumenten...

300 jaar beleid ter bescherming van de hunebedden

Duizenden jaren lang hebben de hunebedden in het Noord-Nederlandse landschap gestaan. Er werd in vroegere tijden niet al te veel aandacht aan...

“Van Giffen 2.0: een voorstel voor een nieuwe atlas van de Nederlandse hunebedden”

Aan het einde van de 19de eeuw was Lucas Oldenhuis Gratama één van de eerste oudheidkundigen die zich bekommerde om het archeologisch...