Onderzoek van een Trechterbeker- nederzetting bij Valthe

Archeologen van het Groninger Instituut voor Archeologie hebben direct naast de hunebedden van Valthe (D36 en D37) onderzoek verricht naar de sporen van een nederzetting uit de tijd van de Trechterbekercultuur.

Door een vergissing was een deel van de Oosteresch zuidelijk van de ‘Valther Tweeling’ van zijn bouwvoor ontdaan, waarbij aardewerk en vuursteen uit de periode van de hunebedbouwers aan het licht kwam. De diverse betrokken partijen hebben toen besloten van de nood een deugd te maken en een opgraving uit te voeren. Behalve talrijke scherven en stukken vuursteen is er zeker één spoor gevonden dat uit de periode 3400-2850 v. Chr. stamt. Veel grondsporen uit die tijd zullen zijn ‘verbleekt’ en voor de archeologen onzichtbaar geworden. De wel zichtbare grondsporen hangen samen met het uit de IJzertijd daterende akkercomplex of ‘Celtic field’ waarin het hunebed later was opgenomen. Het gaat om de paalgaten van een opslagschuurtje (spieker), een palissade en (een deel van een) huisplattegrond. Na een maand graven is het onderzoek medio juni 2012 afgesloten.

 In het tijdschrift Waardeel nummer 2 van 2013 is hier een artikel over verschenen. Ga naar het artikel.

lees meer

Een hunebed in een park

Slechts weinigen weten dat er ooit een 'parkontwerp' is gemaakt voor het grote hunebed van Borger, D27. Dit ontwerp, dat ook werkelijk...

300 jaar beleid ter bescherming van de hunebedden

Duizenden jaren lang hebben de hunebedden in het Noord-Nederlandse landschap gestaan. Er werd in vroegere tijden niet al te veel aandacht aan...

De Nieuwe Drentse Volksalmanak 2012 en de hunebedden

De onlangs verschenen 129ste jaargang van de Nieuwe Drentse Volksalmanak besteedt dit keer ruimschoots aandacht aan het onderwerp hunebedden. Zo schrijft...

Een paleis voor de doden

Herman Clerinx beschrijft de beschavingen die zo’n vijfduizend jaar geleden hunebedden en dolmens bouwden en menhirs rechtop zetten. Ze plaatsten die monumenten...

Bij heldere hemel

Over de mogelijke rol van zon, maan en sterren bij de de oriëntatie  van de hunebedden van de TRB-Westgroep