Onderzoek van een Trechterbeker- nederzetting bij Valthe

Archeologen van het Groninger Instituut voor Archeologie hebben direct naast de hunebedden van Valthe (D36 en D37) onderzoek verricht naar de sporen van een nederzetting uit de tijd van de Trechterbekercultuur.

Door een vergissing was een deel van de Oosteresch zuidelijk van de ‘Valther Tweeling’ van zijn bouwvoor ontdaan, waarbij aardewerk en vuursteen uit de periode van de hunebedbouwers aan het licht kwam. De diverse betrokken partijen hebben toen besloten van de nood een deugd te maken en een opgraving uit te voeren. Behalve talrijke scherven en stukken vuursteen is er zeker één spoor gevonden dat uit de periode 3400-2850 v. Chr. stamt. Veel grondsporen uit die tijd zullen zijn ‘verbleekt’ en voor de archeologen onzichtbaar geworden. De wel zichtbare grondsporen hangen samen met het uit de IJzertijd daterende akkercomplex of ‘Celtic field’ waarin het hunebed later was opgenomen. Het gaat om de paalgaten van een opslagschuurtje (spieker), een palissade en (een deel van een) huisplattegrond. Na een maand graven is het onderzoek medio juni 2012 afgesloten.

 In het tijdschrift Waardeel nummer 2 van 2013 is hier een artikel over verschenen. Ga naar het artikel.

lees meer

De oriëntatie van hunebedden

In het tijdschrift Waardeel 2013 (3) wijdt dr. Roel Sanders aandacht aan de relatie tussen de Noord-Nederlandse hunebedden en de verschillende hemellichamen....

Hunebedden inspireren

Tekenaar Arie Goedhart ziet in de wereld om hem heen voortdurend onderwerpen voor zijn tekeningen. Op zijn tochten door de Drentsenatuur kwam...

Hunebedden bezoeken per drone

Het is nu mogelijk om de hunebedden van Drenthe te bezoeken via dronebeelden. Door een project samen met de Dronehub in Eelde is het...

Ode aan het hunebed

“Het is niet zo van Drenten om trots te zijn op hun eigen landschap. Drentse bescheidenheid, u kent dat vast wel. Helemaal...

Oudste hunebedfoto’s ontdekt

Onlangs kwamen er twee foto’s van de hunebedden van Rolde (D17 en D18) aan het licht die we mogen beschouwen als de...