Onderzoek van een Trechterbeker- nederzetting bij Valthe

Archeologen van het Groninger Instituut voor Archeologie hebben direct naast de hunebedden van Valthe (D36 en D37) onderzoek verricht naar de sporen van een nederzetting uit de tijd van de Trechterbekercultuur.

Door een vergissing was een deel van de Oosteresch zuidelijk van de ‘Valther Tweeling’ van zijn bouwvoor ontdaan, waarbij aardewerk en vuursteen uit de periode van de hunebedbouwers aan het licht kwam. De diverse betrokken partijen hebben toen besloten van de nood een deugd te maken en een opgraving uit te voeren. Behalve talrijke scherven en stukken vuursteen is er zeker één spoor gevonden dat uit de periode 3400-2850 v. Chr. stamt. Veel grondsporen uit die tijd zullen zijn ‘verbleekt’ en voor de archeologen onzichtbaar geworden. De wel zichtbare grondsporen hangen samen met het uit de IJzertijd daterende akkercomplex of ‘Celtic field’ waarin het hunebed later was opgenomen. Het gaat om de paalgaten van een opslagschuurtje (spieker), een palissade en (een deel van een) huisplattegrond. Na een maand graven is het onderzoek medio juni 2012 afgesloten.

 In het tijdschrift Waardeel nummer 2 van 2013 is hier een artikel over verschenen. Ga naar het artikel.

lees meer