Een papieren opgraving van hunebed D12 Eexteres. Van ganggraf naar dolmen

Auteurs: Daan Raemaekers en Sander Jansen

In de beeldvorming van Drenthe spelen de hunebedden een belangrijke rol. Zij stofferen het toeristische landschap en geven het een authentiek historisch kader. In 2011 voerde het Groninger Instituut voor Archeologie een kleine opgraving uit op het pad naar hunebed D32-Odoorn. In die vier weken sprak de eerste auteur de bezoekers van het hunebed. Opvallend was de zoektocht van deze bezoekers naar authenticiteit: ze zochten een ‘historische ervaring’ waarbij een vermoedde onveranderlijkheid van deze meer dan 5000 jaar oude monumenten als een vaststaand feit werd beschouwd.

In deze bijdrage wordt het idee van een on-veranderlijkheid van de Drentse hunebedden onderzocht door de onderzoeksgeschiedenis van hunebed D12-Eexteres te ontrafelen. Hieruit wordt duidelijk dat hunebedden niet per definitie onveranderde relicten uit een ver verleden zijn. In plaats hiervan lijkt het zinvol te spreken van de culturele biografie van het hunebed: de individuele levensloop van elk Drents hunebed. Deze publicatie is een voorstudie van een project waarbij de onderzoeksgeschiedenis van alle Nederlandse hunebedden in kaart wordt gebracht.

Deze publicatie is te lezen in Paleo-aktueel/2104: https://ugp.rug.nl/Paleo-aktueel/article/view/36169/33621

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

lees meer

Friedrich Arends’ reis door Drenthe in 1819

In de Nieuwe Drentse Volksalmanak 132, 2015, 39-60, beschrijft Wout Arentzen de reis van de Emder kantoorbediende Friedrich Arends door Drenthe (en...

In het spoor van Lukis en Dryden

Op 5 juni 2015 is het boek ‘In het spoor van Lukis en Dryden – Twee Engelse oudheidkundigen tekenen Drentse hunebedden in...

Oudste hunebedfoto’s ontdekt

Onlangs kwamen er twee foto’s van de hunebedden van Rolde (D17 en D18) aan het licht die we mogen beschouwen als de...

In het spoor van Lukis en Dryden

Rond 1870 waren de meeste hunebedden in Drenthe in het bezit van de rijks- en provinciale overheid gekomen. Ter gelegenheid daarvan werden...

Onderzoek van een Trechterbeker- nederzetting bij Valthe

Archeologen van het Groninger Instituut voor Archeologie hebben direct naast de hunebedden van Valthe (D36 en D37) onderzoek verricht naar de sporen...