In het spoor van Lukis en Dryden

Op 5 juni 2015 is het boek ‘In het spoor van Lukis en Dryden – Twee Engelse oudheidkundigen tekenen Drentse hunebedden in 1887’ gepresenteerd in het Drents Museum. Voor het eerst in 137 jaar wordt de prachtige documentatie die William Collings Lukis en Henry Dryden in juli 1878 hebben vervaardigd ontsloten.

De beide oudheidkundigen hebben 40 hunebedden bezocht en nauwkeurig gedocumenteerd. Het boek bevat alle tekeningen op groot formaat; deze catalogus wordt voorafgegaan door een uitvoerige inleiding waarin onder meer wordt ingegaan op de aanleiding voor het bezoek van Lukis en Dryden, hun achtergronden, werkwijze en contacten in de provincie. Op 5 juni 2015 is een kleine tentoonstelling in het Drents Museum over het werk van de ‘Engelse Commissie’ te zien geweest. De bezoeker kon er de originele tekeningen bezichtigen, maar ook de vondsten die door beide mannen zijn gedaan.  Ga naar het persbericht

Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Matrijs in Utrecht  

geplaatst op 1 juni 2015

lees meer

Een papieren opgraving van hunebed D12 Eexteres. Van ganggraf naar dolmen

Auteurs: Daan Raemaekers en Sander Jansen In de beeldvorming van Drenthe spelen de hunebedden een belangrijke rol. Zij stofferen...

Plattegronden uit de Van Giffen Atlas ingescand

De DPV (Drents Prehistorische Vereniging) heeft samen met het GIA (Groningen Institute of Archaeology) de plattegronden van alle hunebedden uit de Van...

Ode aan het hunebed

“Het is niet zo van Drenten om trots te zijn op hun eigen landschap. Drentse bescheidenheid, u kent dat vast wel. Helemaal...

Meer aardewerk uit D6a Tinaarlo(Dr.)

Auteur: AL. Brindley Tijdens de zeven maanden die verliepen tussen de toevallige ontdekking bij ontginningswerkzaam­heden in augustus 1927 en...

Friedrich Arends’ reis door Drenthe in 1819

In de Nieuwe Drentse Volksalmanak 132, 2015, 39-60, beschrijft Wout Arentzen de reis van de Emder kantoorbediende Friedrich Arends door Drenthe (en...