Palynologisch onderzoek van enkele Drentse hunebedden

In Paleo-aktueel 26, 2015, 13-18, beschrijft prof. emeritus W.Groenman-van Waateringe het onderzoek van een reeks pollenmonsters afkomstig uit Drentse hunebedden.

Haar onderzoek bevestigt eerder getrokken conclusies dat de stenen grafmonumenten aangelegd zijn in open bossen of aan de rand van bossen waar de heide zich soms al kon vestigen. Aanwijzingen dat de megalithische monumenten werden aangelegd op verlaten akkers ontbreken. Ga naar het artikel.

geplaatst op 30 december 2015

lees meer