Een grafveld uit de Trechterbekerperiode in Oosterdalfsen: spiegel van een complexe samenleving?

Auteurs Youp van den Beld en Henk van der Velde

De trechterbekercultuur (3400-2750 v.Chr.) ken-nen we vooral van de grote megalietgraven, die in Nederland ook wel bekend staan als hunebed-den. In feite ligt (het noordoosten van) Nederland aan de rand van een groot verspreidingsgebied van deze cultuur, dat zich uitstrekt tot in Zuid-Zweden en Polen (Midgley 2005: 35). Al sinds het ontstaan van de archeologie hebben veel onder-zoekers zich beziggehouden met deze indrukwekkende grafmonumenten uit ons verre verleden (Bakker 2010a & 2010b; Van Ginkel et al. 1999; Midgley 1992 & 2005) De resultaten van die eer-dere onderzoeken zijn bepalend geweest voor een groot deel van onze kennis over de periode, maar toont ook de leemtes in onze kennis. Op enkele aspecten daarvan, zoals het onderzoek naar niet-megalietgraven en de wijze waarop de trechter-bekersamenleving functioneerde, willen we in dit artikel nader ingaan.

Voor het volledige artikel zie Paleo-aktueel 2017: https://ugp.rug.nl/Paleo-aktueel/article/view/36112/33554

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

lees meer

In het spoor van Lukis en Dryden

Op 5 juni 2015 is het boek ‘In het spoor van Lukis en Dryden – Twee Engelse oudheidkundigen tekenen Drentse hunebedden in...

Bij heldere hemel

Over de mogelijke rol van zon, maan en sterren bij de de oriëntatie  van de hunebedden van de TRB-Westgroep

Jagen, wonen en begraven op de flank van de Hondsrug (Gr.)

Auteurs: R.L. Fens, J.Y. Huis in ’t Veld, J.P. Mendelts, M.J.L.TH. Niekus & A. Ufkes Het martiniziekenhuis aan de...

Friedrich Arends’ reis door Drenthe in 1819

In de Nieuwe Drentse Volksalmanak 132, 2015, 39-60, beschrijft Wout Arentzen de reis van de Emder kantoorbediende Friedrich Arends door Drenthe (en...

W.J. de Wilde

Auteur Wout Arentzen W.J. de Wilde is waarschijnlijk de raadselachtigste figuur in de geschiedenis van de Nederlandse prehistorische archeologie....