Een grafveld uit de Trechterbekerperiode in Oosterdalfsen: spiegel van een complexe samenleving?

Auteurs Youp van den Beld en Henk van der Velde

De trechterbekercultuur (3400-2750 v.Chr.) ken-nen we vooral van de grote megalietgraven, die in Nederland ook wel bekend staan als hunebed-den. In feite ligt (het noordoosten van) Nederland aan de rand van een groot verspreidingsgebied van deze cultuur, dat zich uitstrekt tot in Zuid-Zweden en Polen (Midgley 2005: 35). Al sinds het ontstaan van de archeologie hebben veel onder-zoekers zich beziggehouden met deze indrukwekkende grafmonumenten uit ons verre verleden (Bakker 2010a & 2010b; Van Ginkel et al. 1999; Midgley 1992 & 2005) De resultaten van die eer-dere onderzoeken zijn bepalend geweest voor een groot deel van onze kennis over de periode, maar toont ook de leemtes in onze kennis. Op enkele aspecten daarvan, zoals het onderzoek naar niet-megalietgraven en de wijze waarop de trechter-bekersamenleving functioneerde, willen we in dit artikel nader ingaan.

Voor het volledige artikel zie Paleo-aktueel 2017: https://ugp.rug.nl/Paleo-aktueel/article/view/36112/33554

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

lees meer

Megalithic Research in the Netherlands, 1547-1911

Auteur: Jan Albert Bakker The impressive megalithic tombs in the northeastern Netherlands are called ‘hunebedden’, meaning ‘Giants’ graves’. These...

Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen

Auteur: Wijnand van der Sanden De gids geeft in beknopte vorm een compleet overzicht van alle nog bestaande hunebedden...

In het spoor van Lukis en Dryden

Rond 1870 waren de meeste hunebedden in Drenthe in het bezit van de rijks- en provinciale overheid gekomen. Ter gelegenheid daarvan werden...

Friedrich Arends’ reis door Drenthe in 1819

In de Nieuwe Drentse Volksalmanak 132, 2015, 39-60, beschrijft Wout Arentzen de reis van de Emder kantoorbediende Friedrich Arends door Drenthe (en...

Onderzoek van een Trechterbeker- nederzetting bij Valthe

Archeologen van het Groninger Instituut voor Archeologie hebben direct naast de hunebedden van Valthe (D36 en D37) onderzoek verricht naar de sporen...