Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen

Auteur: Wijnand van der Sanden

De gids geeft in beknopte vorm een compleet overzicht van alle nog bestaande hunebedden in de provincies Drenthe en Groningen, 54 in totaal. De lezer vindt
er alle mogelijke informatie over de hunebedden: waar ze liggen, hoe oud ze
zijn en natuurlijk welke vondsten er gedaan zijn, maar ook over hun landschappelijke
ligging, grootte, oriëntatie, restauraties en andere bijzonderheden. Bij veel van de
hunebedden wordt een thema behandeld, zoals de herkomst van de stenen, de ligging
bij moerassige plekken of langs een weg, de wijze van dodenbijzetting, de zorg voor
de hunebedden (onder meer in de Tweede Wereldoorlog), vandalisme, en nog veel
meer. De gids wordt voorafgegaan door een inleiding over de mensen die in de
Steentijd de hunebedden hebben gebouwd en de manier waarop hun nazaten er mee
omgesprongen zijn. Ook alternatieve theorieën komen aan de orde.
Voor het boek zijn nieuwe foto’s gemaakt. Het is onmisbaar voor iedereen die de
hunebedden wil bezoeken en de laatste stand van zaken wil weten.

lees meer

Friedrich Arends’ reis door Drenthe in 1819

In de Nieuwe Drentse Volksalmanak 132, 2015, 39-60, beschrijft Wout Arentzen de reis van de Emder kantoorbediende Friedrich Arends door Drenthe (en...

De Nieuwe Drentse Volksalmanak 2012 en de hunebedden

De onlangs verschenen 129ste jaargang van de Nieuwe Drentse Volksalmanak besteedt dit keer ruimschoots aandacht aan het onderwerp hunebedden. Zo schrijft...

Koninklijk bezoek aan het hunebed (D27) bij Borger

Auteur: Bertus Liewes Op 27 mei 2005 kwam prinses Margriet het hunebed met een bezoek vereren. Dit deed ze...

Hunebed op De Eese

Het hunebed op Heerlijkheid De Eese kwam destijds vanwege een verschuiving van de provinciegrens plotseling in Overijssel te liggen. Oude kaarten laten...

In het spoor van Lukis en Dryden

Op 5 juni 2015 is het boek ‘In het spoor van Lukis en Dryden – Twee Engelse oudheidkundigen tekenen Drentse hunebedden in...