Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen

Auteur: Wijnand van der Sanden

De gids geeft in beknopte vorm een compleet overzicht van alle nog bestaande hunebedden in de provincies Drenthe en Groningen, 54 in totaal. De lezer vindt
er alle mogelijke informatie over de hunebedden: waar ze liggen, hoe oud ze
zijn en natuurlijk welke vondsten er gedaan zijn, maar ook over hun landschappelijke
ligging, grootte, oriëntatie, restauraties en andere bijzonderheden. Bij veel van de
hunebedden wordt een thema behandeld, zoals de herkomst van de stenen, de ligging
bij moerassige plekken of langs een weg, de wijze van dodenbijzetting, de zorg voor
de hunebedden (onder meer in de Tweede Wereldoorlog), vandalisme, en nog veel
meer. De gids wordt voorafgegaan door een inleiding over de mensen die in de
Steentijd de hunebedden hebben gebouwd en de manier waarop hun nazaten er mee
omgesprongen zijn. Ook alternatieve theorieën komen aan de orde.
Voor het boek zijn nieuwe foto’s gemaakt. Het is onmisbaar voor iedereen die de
hunebedden wil bezoeken en de laatste stand van zaken wil weten.

lees meer

Reuzenstenen op de es, de hunebedden van Rolde

Auteur: Wijnand van der Sanden Reuzenstenen op de es - de hunebedden van Rolde gaat over de beide hunebedden...

De serie Mythische Stenen

Hendrik Gommers heeft zijn passie voor hunebedden omgezet in een reeks boeken over hunebedden in West Europa. Er zijn intussen 12 delen...

De oriëntatie van hunebedden

In het tijdschrift Waardeel 2013 (3) wijdt dr. Roel Sanders aandacht aan de relatie tussen de Noord-Nederlandse hunebedden en de verschillende hemellichamen....

Hunebed D45 weer hersteld

Archeologen van het Groninger instituut voor Archeologie hebben direct naast de hunebedden van Valthe (D36 en D37) onderzoek verricht naar de sporen...

Hunebedden bezoeken per drone

Het is nu mogelijk om de hunebedden van Drenthe te bezoeken via dronebeelden. Door een project samen met de Dronehub in Eelde is het...