Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen

Auteur: Wijnand van der Sanden

De gids geeft in beknopte vorm een compleet overzicht van alle nog bestaande hunebedden in de provincies Drenthe en Groningen, 54 in totaal. De lezer vindt
er alle mogelijke informatie over de hunebedden: waar ze liggen, hoe oud ze
zijn en natuurlijk welke vondsten er gedaan zijn, maar ook over hun landschappelijke
ligging, grootte, oriëntatie, restauraties en andere bijzonderheden. Bij veel van de
hunebedden wordt een thema behandeld, zoals de herkomst van de stenen, de ligging
bij moerassige plekken of langs een weg, de wijze van dodenbijzetting, de zorg voor
de hunebedden (onder meer in de Tweede Wereldoorlog), vandalisme, en nog veel
meer. De gids wordt voorafgegaan door een inleiding over de mensen die in de
Steentijd de hunebedden hebben gebouwd en de manier waarop hun nazaten er mee
omgesprongen zijn. Ook alternatieve theorieën komen aan de orde.
Voor het boek zijn nieuwe foto’s gemaakt. Het is onmisbaar voor iedereen die de
hunebedden wil bezoeken en de laatste stand van zaken wil weten.

lees meer