Hunebedden, Monumenten van een Steentijdcultuur

Hunebedden, Monumenten van een Steentijdcultuur is de titel van een in 1999 verschenen boek over hunebedden. Het boek was al snel uitverkocht, maar in mei 2005 verscheen de geactualiseerde 2e druk.

De Drentse hunebedden blijven, meer dan welk ander archeologisch fenomeen ook, tot de verbeelding van de Nederlander spreken. Sinds in de 17e eeuw de eerste vondsten uit de hunebedden met een min of meer kritische blik werden bekeken, hebben de Nederlandse archeologen en hun antiquarische voorgangers zich voortdurend beziggehouden met de steenconstructies en hun bouwers. Die laatsten blijven ondanks alle speurwerk nog steeds betrekkelijk ongrijpbaar, doordat er zoveel gegevens over hen ontbreken.

Aangezien er al sinds jaren niet meer in de hunebedden wordt gegraven, moet degene die zich meer in de achtergrond van de toenmalige samenleving wil verdiepen dat steeds weer doen aan de hand van bestaande gegevens: de hunebedden zelf, hun constructie, hun ligging en de vondsten die er gedaan zijn. Dat leidt regelmatig tot nieuwe en soms verrassende inzichten, zodat er zonder opgravingen denkwerk genoeg overblijft voor hedendaagse en toekomstige archeologen.

Het boek Hunebedden is bedoeld als algemeen overzichtswerk over de hunebedden en de cultuur die ze heeft voortgebracht. Het is bestemd voor iedereen die eer wil weten over de hunebedden, hun historische en culturele achtergronden en hun onderzoeksgeschiedenis. Voor die lezers hopen de auteurs een hoeveelheid veelzijdige en intrigerende informatie te hebben verzameld en gerangschikt, die de grote, stomme stenen langs de randen van de Drentse bossen en akkers tot spreken brengt.

Achterin het boek is een overzicht opgenomen van alle bestaande hunebedden en van alle verdwenen exemplaren waarvan het bestaan bekend is.

De auteurs zijn de archeologen Evert van Ginkel, Sake Jager en Wijnand van der Sanden. Dit trio vertegenwoordigt de grootst denkbare deskundigheid op hunebeddengebied in ons land. Daarmee kan dit boek als hét moderne standaardwerk over dit onderwerp worden beschouwd.

Het boek is een uitgave van Uitgeverij Uniepers te Abcoude en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort, in samenwerking met de Provincie Drenthe, het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum en de Stichting Het Drentse Landschap.

lees meer

5000 jaar oude vondsten bieden nieuw zicht op Trechterbekercultuur

Door Olav Reijers Archeologen hebben in 2015 in Dalfsen een compleet grafveld uit de Steentijd ontdekt, het grootste van...

Een paleis voor de doden

Herman Clerinx beschrijft de beschavingen die zo’n vijfduizend jaar geleden hunebedden en dolmens bouwden en menhirs rechtop zetten. Ze plaatsten die monumenten...

Hunebedden inspireren

Tekenaar Arie Goedhart ziet in de wereld om hem heen voortdurend onderwerpen voor zijn tekeningen. Op zijn tochten door de Drentsenatuur kwam...

Neolithische vindplaatsen op de keileemrug Noordhorn-Zuidhorn (Gr.)

Auteurs: M.Niekus, O.de Graaf, L.Johansen, J.Krist, D.Stapert, P.Vos Een van de meest markante landschapselementen in het Westerkwartier is de...

Plattegronden uit de Van Giffen Atlas ingescand

De DPV (Drents Prehistorische Vereniging) heeft samen met het GIA (Groningen Institute of Archaeology) de plattegronden van alle hunebedden uit de Van...