Reuzenstenen op de es, de hunebedden van Rolde

Auteur: Wijnand van der Sanden

Reuzenstenen op de es – de hunebedden van Rolde gaat over de beide hunebedden die achter de Jacobuskerk in Rolde liggen. De grafmonumenten zijn tussen 3400 en 3200 v.Chr. opgericht door boeren van de trechterbekercultuur. Het boek gaat uitvoerig in op de geschiedenis van de beide monumenten nadat hun rol als graf is uitgespeeld. Hoe hebben de talloze generaties sindsdien tegen deze monumentale bouwsels aangekeken en hoe zijn zij er me omgegaan?

Zijn het in de 17e eeuw nog door wrede, mensenetende reuzen gebouwde graven, in de loop van de 19e eeuw gaan provincie en Rijk zich actief met de zorg voor deze voorouderlijke monumenten bezighouden. Het boek volgt de verschuiving in betekenisgeving op de voet.

De hunebedden van Rolde zijn bezocht door schilders, tekenaars, fotografen, schrijvers, geleerden, bestuurders en zelfs leden van het koningshuis. Ze waren onder de indruk van wat ze zagen en legden hun gevoelens vast in woord en beeld. Al deze en andere uitingen komen aan bod. Veel van de illustraties zijn nooit eerder in druk verschenen.

Waanders Uitgevers en Drents Plateau

Auteur Wijnand van der Sanden

Uitgiftejaar 2007

lees meer